Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Παράρτημα ΕΜΠ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ, http://www.seab.gr) απαρτίζεται από όλα τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ο ΣΕΑΒ αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Την περίοδο 2010-2015 -με φορέα υλοποίησης τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ- ο ΣΕΑΒ έφερε εις πέρας επιτυχώς δύο πρωτοπόρες αναπτυξιακές δράσεις, τις «Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης» και τα «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» (https://www.kallipos.gr). 
Στο Παράρτημα του ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ λειτουργεί το Τμήμα Εκδόσεων, το οποίο έχει την ευθύνη της υπηρεσίας «Κάλλιπος», δηλαδή τη διαχείριση/διάθεση των ανοικτών ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, μέσα από το Αποθετήριο «Κάλλιπος» (https://repository.kallipos.gr), και την υποστήριξη των χρηστών του.