Στοιχεία ομιλητή

Speaker X

Χρυσή Βιτσιλάκη

Η Καθηγήτρια κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι η Επιστημονικά Υπεύθυνη των Προγραμμάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης». Ενώ, από το 2018 είναι η εκλεγμένη Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.