Στοιχεία Ομιλητή

Apostolos Kostas

Απόστολος Κώστας

Ο Δρ. Απόστολος Κώστας είναι Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διδάσκει μαθήματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τις τεχνολογίες του e-Learning.