Στοιχεία ομιλητή

Σταυρούλα Χριστάκη

Σταυρούλα Χριστάκη

Η Σταυρούλα Χριστάκη είναι κοινωνιολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 2013, εργάζεται στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε έργα και πρωτοβουλίες ανοικτής πρόσβασης του Συνδέσμου, όπως η Δράση ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Κάλλιπος». Στο πλαίσιο του «Κάλλιπου», ήταν υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών της Δράσης (helpdesk), καθώς και για την παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής και ανάρτησης των συγγραμμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αποθετηρίου. Έχει εργαστεί επίσης ως ερευνητικός συνεργάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων, ενώ έχει εργαστεί και σε δομές συμβουλευτικής & κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.