Στοιχεία ομιλητή

Νικόλαος Μήτρου

Νικόλαος Μήτρου

Ο Νικόλαος Μήτρου είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ από το 1989 (Καθηγητής Α’ βαθμίδας από το 2000). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 2010 έως το 2016 και είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης “Κάλλιπος” για την παραγωγή και διάθεση ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.