Στοιχεία ομιλητή

Speaker 3

Λάζαρος Μεράκος

Ο Λάζαρος Μεράκος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, διευθυντής του ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων του ΕΚΠΑ από το 1994. Το ερευνητικό του έργο στην περιοχή των δικτύων επικοινωνιών είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, με περισσότερες από 280 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Είναι πρόεδρος του ΔΣ του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet, και ήταν επιστημονικά υπεύθυνος της οριζόντιας δράσης των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ.