Στοιχεία ομιλητή

Speaker 5

Ιωάννης Τσάκωνας

Ο Γιάννης Τσάκωνας είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιούλιο του 2016 είναι εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του LIBER και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Τον Ιούλιο του 2018 ορίστηκε Chair του Innovative Scholarly Communication Steering Committee του LIBER. Παράλληλα, διατελεί Αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών. Είναι απόφοιτος και κάτοχος διδακτορικού από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.