Στοιχεία ομιλητή

Speaker 6

Σταματίνα Κουτσιλέου

Η Σταματίνα Κ. Κουτσιλέου έχει πτυχίο Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) και MEd (Επιστήμες της Αγωγής, ΕΑΠ). Έχει διδάξει σε ΑΣΕΙ (Σχολή Ικάρων) και ΑΣΣΥ (ΣΤΥΑ, ΣΙΡ), και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από το 2007 εργάζεται στην Οριζόντια Δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Θησαυρός ΣΚΕΑΒ, HEALJournal), και από το 2013 στην Κεντρική Ομάδα του έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα / Κάλλιπος» (ΣΕΑΒ-ΕΜΠ).