Δράση/Αποθετήριο «Κάλλιπος» και η συμβολή των ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στη Διά Βίου Μάθηση

Δ. Κουής, Επ. Καθηγητής , Παν. Δυτικής Αττικής, Στ. Χριστάκη, Κοινωνιολόγος , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ, Στ. Κουτσιλέου, Φιλόλογος , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ, Γ. Βεράνης, Πληροφορικός , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης -από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους- Δράσης «Κάλλιπος» (www.kallipos.gr), έχει δημιουργηθεί το ομώνυμο ψηφιακό Αποθετήριο ανοικτών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (https://repository.kallipos.gr). Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» περιέχει περισσότερα από πεντακόσια είκοσι ακαδημαϊκά συγγράμματα, καθώς και επτά χιλιάδες, και πλέον, μαθησιακά αντικείμενα, με υψηλής ποιότητας αξιολογημένο περιεχόμενο. Όλα τα προηγούμενα διατίθενται δωρεάν και με ανοικτή αδειοδότηση, για εκπαιδευτική χρήση όχι μόνο από τα μέλη της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας, αλλά και από την κοινωνία στο σύνολό της. Επομένως, αξιοποιούνται για ανάγκες Τυπικής Εκπαίδευσης, ωστόσο, εν δυνάμει, μπορούν να αξιοποιηθούν και για ανάγκες Μη τυπικής ή Άτυπης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης. Στη συγκεκριμένη εισήγηση, θα παρουσιαστούν οι στόχοι της Δράσης «Κάλλιπος», τα βήματα υλοποίησης του πρώτου σταδίου της και η εξέλιξή της έως και σήμερα και μελλοντικά. Επίσης, ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία χρήσης του Αποθετηρίου από διαφορετικούς χρήστες (μέλη ΔΕΠ/εκπαιδευτές, φοιτητές/εκπαιδευόμενους, και, γενικά, Διά βίου μαθαίνοντες). Εν κατακλείδι, η παρουσίαση σκοπεύει να αναδείξει πώς οι εκπαιδευτικοί πόροι της Δράσης «Κάλλιπος», ακριβώς λόγω του τρόπου δημιουργίας τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ως ανοικτών ηλεκτρονικών πόρων, και ειδικά τα ακαδημαϊκά συγγράμματα, μπορούν, προσαρμοζόμενα, να ανταποκριθούν σε: ανάγκες Διά βίου μάθησης όλων των παραπάνω κατηγοριών χρηστών τους (ανάπτυξη/καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, επαγγελματική εξέλιξη/πρόοδο, κ.ά.), και σε μαθησιακές ιδιαιτερότητες ατόμων/φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

Περίοδος : 3:50:03 - 4:12:00